btg3

seo

آموزش زبان
دانلود نرم افزار اذان Athan Azan Basic

دانلود نرم افزار اذان Athan Azan Basic

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نرم افزار اذان Athan Azan Basic

حجم دانلود نرم افزار: 8.60 مگابایت

لینک دانلود نرم افزار: مستقیم - ادامه مطلب - زیپ شده

سیستم مورد نیاز جهت نصب: تمامی نسخه های ویندوز

ادامه مطلب

دانلود نرم افزار قرآن با تفسیر Quran with Tafseer

دانلود نرم افزار قرآن با تفسیر Quran with Tafseer

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نرم افزار قرآن با تفسیر Quran with Tafseer

حجم دانلود نرم افزار: 13.13 مگابایت

لینک دانلود نرم افزار: مستقیم - ادامه مطلب - زیپ شده

سیستم مورد نیاز جهت نصب: تمامی نسخه های ویندوز

ادامه مطلب

دانلود نرم افزار گوگل کتاب Google Books Downloader

دانلود نرم افزار گوگل کتاب Google Books Downloader

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نرم افزار گوگل کتاب Google Books Downloader

حجم دانلود نرم افزار: 581.19 کیلوبایت

لینک دانلود نرم افزار: مستقیم - فشرده شده - ادامه مطلب

سیستم مورد نیاز جهت نصب: تمامی نسخه های ویندوز

ادامه مطلب

دانلود نرم افزار یادآوری نماز Ela Salaty

دانلود نرم افزار یادآوری نماز Ela Salaty

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نرم افزار یادآوری نماز Ela Salaty

حجم دانلود نرم افزار: 27.91 مگابایت

لینک دانلود نرم افزار: مستقیم - ادامه مطلب - زیپ شده

سیستم مورد نیاز جهت نصب: تمامی نسخه های ویندوز

ادامه مطلب

دانلود نرم افزار مترجم Free Language Translator

دانلود نرم افزار مترجم Free Language Translator

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نرم افزار مترجم Free Language Translator

حجم دانلود نرم افزار: 2.32 مگابایت

لینک دانلود نرم افزار: مستقیم - ادامه مطلب - زیپ شده

سیستم مورد نیاز برای نصب: ویندوز

ادامه مطلب

دانلود نرم افزار دیکشنری آموزش زبان dictionary

دانلود نرم افزار دیکشنری آموزش زبان dictionary

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نرم افزار دیکشنری آموزش زبان dictionary

حجم دانلود نرم افزار: 507.25 کیلوبایت

لینک دانلود نرم افزار: مستقیم - ادامه مطلب - زیپ شده

سیستم نصب مورد نیاز: تمامی نسخه های ویندوز

ادامه مطلب